BLACK FRIDAY SALE | 28-11-2022

1. Visām precēm, kuras tiek tirgotas interneta veikalā, tiek dota 12 mēnešu garantija gan fiziskām, gan juridiskām personām.

2. Garantija saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmo daļu nav spēkā sekojošos gadījumos:

2.1. Ja precei ir mehāniski bojājumi, kuri ir radušies pircēja vai trešo personu vainas dēļ;

2.2. Ja tiek konstatēts, ka ir atvērta garantijas plomba precei, bojāts vai nav skaidri saredzams sērijas (IMEI) numurs, prece izmantota pretēji preces lietošanas noteikumiem (instrukcijai), pilnībā vai daļēji ir atvērta prece (nesankcionēta iekļūšana precē) un/vai pircējs pats (vai trešās personas) centies novērst bojājumus precei;

2.3. Precei ir bojājumi, kuri ir radušies nepārvaramas varas ietekmes dēļ, kā piemēram, elektribas īssavienojums, u.c.

2.4. Precei ir bojājumi, kuri ir radušies iekļūstot svešķermeņiem, kā piemēram, mitrums, putekļi, šķidrumi, smiltis, u.c.

2.5. Precei ir bojājumi, kuru iemesls ir kādu ķīmisko vielu iedarbība;

2.6. Precei bojājumi radās tāpēc, ka prece nebija lietota saskaņā ar lietošanas instrukciju, nebija ievēroti preces glabāšanas vai transportēšanas noteikumi;

2.7. Bija izmantoti nestandarta barošanas bloki piederumi vai rezerves daļas, ko ražotājs nav sertificējis priekš izmantošanas konkrētajai precei, un ja šīs rezerves daļas noveda pie preces bojājuma;

2.8. Bija izmantota pirātiska vai neatbilstoša programmatūra;

3. Garantijā iekļautie pakalpojumi:

3.1. Ekrāna maiņa;

3.2. GPS, Bluetooth, WiFi;

3.3. Lādēšanas ports;

3.4. Priekšējā un aizmugurējā kamera (iekļaujot zibspuldzi);

3.5. Skaļruņi, mikrofons, skaņa;

3.6. Baterija (3 mēneši);

3.7. Pieslēgums tīklam;

4. Garantijā neiekļautie pakalpojumi:

4.1. Pirkstu nospieduma sensors;

4.2. Apple ID vai iCloud atbloķēšana;

4.3. Telefonā iekļuvis ūdens vai mitrums;

4.4. Ierīce neieslēdzas;

4.5. Telefona mehānisma tīrīšana.

5. Garantija tiek atcelta gadījumā, ja precei nav skaidri salasāms IMEI kods.  

6. Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta sestajai daļai, ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt pircēja iespējas preci izmantot, pircējs nevar prasīt, lai pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.

7. Vēršoties interneta veikalā ar pretenzijām par preces neatbilstību, pircējam ir jāuzrāda preces rēķina nr., vai līzinga līgums, kā arī pašam ir jānogādā prece (pilnā komplektācijā) interneta veikalā, sūtot to ar kurjeru. reDEVICE sedz sūtījuma izmaksas un patērētājs uzņemas atbildību par to, lai prece tiktu iepakota tā, lai to būtu droši pārvadāt. Jebkādus telefona bojājumus, kas radušies piegādes laikā, uzņemas pircējs.

8. Pirms nodot mobilo sakaru ierīci, pircējam pašam ir jānodrošina, ka dati, kas atrodas mobilo sakaru ierīcē, tiek saglabāti, izkopējot tos ārā, jo veicot garantijas remontu dati var neatgriezeniski pazust. Interneta veikals vai autorizētais serviss neatbild par datu saglabāšanu.

9. Uz aksesuāriem, kuri ietilpst preces komplektācijā – akumulatoriem, baterijām, savienojumu vadiem, putekļu savācējiem, slotiņām, lampiņām, drošinātājiem un citām preces komplektācijas sastāvdaļām, kuras preces ekspluatācijas rezultātā amortizējas, garantija netiek piemērota, vai arī tā ir ierobežota.

10. Vispirms pircējs ir tiesīgs prasīt, lai interneta veikals bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

11. Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta trešajai daļai preces neatbilstības novēršana vai apmaiņa uzskatāma par nesamērīgu, ja tā rada pārdevējam izmaksas, kas nav samērīgas ar citu Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmajā daļā minēto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā:

11.1. Preces vērtību bez neatbilstības;

11.2. Neatbilstības nozīmību;

11.3. To, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības.

12. Preces apmaiņas vai naudas līdzekļu atgriešanas procedūra:

12.1. LR MK noteikumi par distances līgumu nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. MK Noteikumu par distances līgumu mērķis ir pasargāt patērētājus no pirkumiem internetā, kad patērētājs, pasūtot preci nevar pirms iegādes pārliecināties, ka izvēlēta prece pilnībā atbilst patērētāja prasībām. Taču Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

13. Atteikuma tiesības:

13.1. Lai izmantotu atteikuma tiesības patērētājam nepieciešams aizpildīt atgriešanas formu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Interneta veikals patur tiesības atteikt izmantot pircēja atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumos, ja ir sabojātas preces plombas, vai ir saskatāmas nevērīgas lietošanas pazīmes. Pirkuma līguma kopijas Interneta veikals neuzglabā.

14. Atgriešanas kārtība un noteikumi:

14.1.Atgriešanas noteikumi:

Atgriežot telefonu, tam ir jābūt pilnā komplektācijā (telefons, USB vads un adapteris, iepakojuma kastīte). Telefonam ir jābūt iepakotam tā, lai transportēšanas laikā tas netiktu bojāts. reDEVICE neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies sūtījuma laikā. Atgrieztajai precei jābūt tādā pašā vizuālā un tehniskā stāvoklī kāda tā bija preces saņemšanas brīdī. Ja atgriezts tiek aksesuārs (piemēram, vāciņš vai stikliņš) tad iepakojumam ir jābūt neatvērtam.Telefons jānodod kurjeram vai jānogādā uz pakomātu 7 dienu laikā kopš apstiprinājuma e-pasta saņemšanas. reDEVICE sedz visas sūtīšanas (atgriešanas) izmaksas, izmantojot reDEVICE piedāvāto sūtījuma metodi. Izmaksa par atgriezto preci tiek veikta 7 dienu laikā kopš preces saņemšanas brīža. Aizpildot atgriešanas formu, klients piekrīt atgriešanas kārtībai un noteikumiem.

14.2. Atgriešanas kārtība:

  1. Klients aizpilda atgriešanas formu.
  2. Tiek sagaidīts apstiprinājuma e-pasts no reDEVICE ar piegādes informāciju un atgriešanas etiķeti.
  3. Klients uzņemas izsūtīt (nodot kurjeram/pakomātam) preci 7 dienu laikā kopš apstiprinājuma e-pasta saņemšanas.
  4. reDEVICE apstrādā sūtījumu 7 dienu laikā kopš sūtījuma saņemšanas. 

15. Atgriešanas pieteikuma forma: https://redevice.eu/pages/returns

16. Garantijas noteikumi un kārtība:

16.1. Garantijas noteikumi.

Garantijas remontu var pieteikt 12 mēnešu laikā kopš preces iegādes brīža. reDevice neuzņemas atbildību par datiem, kas atrodas telefonā brīdī, kad telefons ir nodots garantijas remontam. Klienta pienākums ir nodrošināt, lai ierīcē esošie dati tiktu uzglabāti drošā vietā, piemēram, nodublēti iCloud mākoņpakalpojumā vai citā uzglabāšanas iekārtā. Jāņem vērā, ka telefonam ir jābūt iepakotam tā, lai transportēšanas laikā tas netiktu bojāts. reDEVICE neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies sūtījuma laikā. reDEVICE sedz visas sūtīšanas izmaksas, izmantojot reDEVICE piedāvāto sūtījuma metodi. Ja veicot telefona diagnostiku, tiek secināts, ka ir jāveic garantijas remonts pakalpojumam, kas nav iekļauts reDEVICE garantijas pakalpojumu sarakstā, klients pirms remonta veikšanas par to tiks informēts. Ja diagnostika tiek veikta vairāk kā vienu reizi vienai un tai pašai ierīcei un tā atkārtoti netiek iekļauta garantijas pakalpojumu sarakstā, maksu par diagnostiku uzņemas veikt klients. Piesakot ierīci garantijas remontam, klients apstiprina, ka ir iepazinies ar garantijas līgumu. Aizpildot garantijas formu, klients automātiski piekrīt garantijas noteikumiem.

16.2. Garantijas pieteikumu kārtība:

  1. Klients aizpilda garantijas pieteikumu formu.
  2. Tiek sagaidīts apstiprinājuma e-pasts no reDEVICE ar piegādes informāciju un sūtījuma etiķeti.

17. Garantijas pieteikuma forma: https://redevice.eu/pages/claim-warranty

18. Telefona klasifikācijas kritēriji:

1. A+ klase:Telefons tā lietošanas laikā ir izmantots ar vāciņu un aizsargstiklu. Telefons ir bez lietošanas pazīmēm.

2. A klase:Telefons tā lietošanas laikā ir izmantots ar vāciņu un aizsargstiklu. Telefons ir bez acīmredzamiem skrāpējumiem vai švīkām.

3. B klase:Telefons ir izmantots ar vāciņu vai aizsargstiklu, ir pieļaujami mazi skrāpējumi vai mikro švīkas vai arī citas nenozīmīgas lietojuma pazīmes. Vizuāli vairāk nolietojuma kā A klasei.

4. C klase: C klases telefoni ir darba kārtībā, pieļaujamas nolietojuma pazīmes. Uz korpusa var būt - švīkas, skrāpējumi un citas manāmas lietojuma pazīmes.

  What are you looking for?

  Your cart